DAGNUMMER
150
/365
DATUM 30MAJ2017
DAG/VECKA NR TISDAG 22
NAMN VERA, VERONIKA
Wikipedia om 30 maj