DAGNUMMER
296
/365
DATUM 23OKT2018
DAG/VECKA NR TISDAG 43
NAMN SEVERIN, SöREN
Wikipedia om 23 oktober