DAGNUMMER
352
/365
DATUM 18DEC2018
DAG/VECKA NR TISDAG 51
NAMN ABRAHAM
Wikipedia om 18 december