DAGNUMMER
339
/366
DATUM 04DEC2020
DAG/VECKA NR FREDAG 49
NAMN BARBARA, BARBRO
Wikipedia om 4 december