DAGNUMMER
229
/365
DATUM 17AUG2017
DAG/VECKA NR TORSDAG 33
NAMN VERNER, VALTER
Wikipedia om 17 augusti