DAGNUMMER
341
/365
DATUM 07DEC2019
DAG/VECKA NR LÖRDAG 49
NAMN ANGELA, ANGELIKA
Wikipedia om 7 december