DAGNUMMER
229
/365
DATUM 17AUG2019
DAG/VECKA NR LÖRDAG 33
NAMN VERNER, VALTER
Wikipedia om 17 augusti