DAGNUMMER
225
/366
DATUM 12AUG2020
DAG/VECKA NR ONSDAG 33
NAMN KLARA
Wikipedia om 12 augusti