DAGNUMMER
290
/365
DATUM 17OKT2019
DAG/VECKA NR TORSDAG 42
NAMN ANTONIA, TOINI
Wikipedia om 17 oktober