DAGNUMMER
171
/365
DATUM 20JUN2018
DAG/VECKA NR ONSDAG 25
NAMN LINDA
Wikipedia om 20 juni